Paradent

Paradenti është një biokompleks i ndërlikur, të bërë në bazë të materieve bimore, antimikrobike dhe antipezmatike.

1Përshkrim

Veprimi: Paradenti është një biokompleks i ndërlikur, të bërë në bazë të materieve bimore, antimikrobike dhe antipezmatike. Efekti antiseptik është rezultat i aktivitetit të vajrave eterike – posaçërisht të sherbelës.

Veprimi antimikrobik është i drejtuar ndaj 74 bakterive, duke përfshirë edhe shtresat rezistente të meticilin-it.

Veprimi antivirus është i drejtuar ndaj viruseve Herpes simplex dhe Herpes zoster, si edhe ndaj shumë shtresave patogjene të tharmit Candida.

Efekti antipezmatik të Paradentit vjen nga veprimi i sherbelës dhe flavonoidet (akacetini dhe kuarcetini) të propolisit, të cilat së bashku me vitaminin C përforcojnë murin kapilar, zmadhojnë aftësinë e albuminave të serumit (veçanërisht gama glubolinin) që të lidhen me histaminin, e me atë e eliminojnë efektin e tij pezmatik. Paradenti verpon në mënyrë antioksidente (mbron vitaminin C prej lidhjes me lidhjet helatite për metalet), mbron supstancën ndërqelizore dhe mbron adrenalinin me anë të inhibimit të enzimit 0 – metil transferazën.

Paradenti në mënyrë aktive merr pjesë në përgjigjen imunologjike të organizmit dhe duke e zmadhuar vlerën e properdinit bën aktivizim të udhës alternative të komplementit, por në të njëjtën kohë rrit edhe vlerat e aglitininave në gjak dhe zmadhon aktivitetin fagocit të serumit.

Paradenti rimbulon tharmin e dëmtuar me një film të hollë. Zmadhon aktivitetin mitotik të fibrociteve.

Veprimi anestetiko-trofik dhe granulacionar shkakton zvogëlim të dhembjes dhe regjenerim të tharmit.

Paradenti ka aromë dhe shije të këndshme dhe e largon aromën e pakëndshme në gojë. Nuk e prish florën normale në hapësirën gojore dhe nuk shkakton rezistencë të bakterive.

Indikacionet: Paradentopati, gingivit e stomatit, kandidiazis, herpes simplex infekcione, ulkuse traumatike. Reakcioni hipersenzitiv është lokal dhe kalon me ndalimin e mjekimit.

Mënyra e përdorimit: Pasi që të largohet guri i dhëmbit. Tharmi i dëmtuar stërpiket 2 herë gjatë një tretmani. Tretmani përsëritet 3-4 herë në ditë. Pas stërpikjes në 15 minutat e adhshme që të mos hahet, as pihet.. Mjekimi është i afatgjatë (3-6 muaj)

SHËNIM: Produkti është një shtesë ushqimore. Nuk rekomandohet për njerëz të ndjeshem. Nuk duhet perdorur sin je zevendesim I ndonje ushqimi te ndryshem. Ne pëlhurë lë gjurmë që janë të vështirë për të hequr. Ajo nuk përmban ngjyra artificiale ose prezervative.

Te  mos tejkalohet  doza e rekomanduar …
-Paralajmërim

2Përbërja
30% propolis në alkool të tretshëm, vajra eterike të: sherbele 0,6g.; nane 0,6g.; anisi 0,2g.; fenikuli 0,15g.; vitamini C 0,5g. në 100 ml.
3Ruajtje
Te mbahet ne vend  te thatë dhe i ftohtë deri në 25 ° C, të mbrojtur nga rrezet e diellit. Mbani larg fëmijëve!
4Data e skadences
Deri në 5 vjet.
5Paketimi
20ml në një shishe qelqi më i lartë / kuti kartoni